Ataskaitos

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Pateikiame Klubo finansinės atskaitomybės dokumentus PDF formatu. Daugiau informacijos apie Klubą rasite Juridinių asmenų registre.