Titulinis / Tapkite nariu / Prašymas dėl priėmimo į klubą

Prašymas dėl priėmimo į klubą

2024-04-23

Vaikų ir jaunimo diabeto klubo DIABITĖ valdybai

Prašymą pildančio asmens duomenys*:

Prašau priimti į Vaikų ir jaunimo diabeto klubo DIABITĖ (toliau – Klubas) narius cukriniu diabetu sergantį asmenį.

Sergančiojo diabetu asmens duomenys:

Patvirtinu, kad:

Įstojus į Klubą įsipareigoju:

Sutinku, kad:

Parašas


Klubas įsipareigoja:

  • ginti ir atstovauti nario teises ir teisėtus interesus valstybinėse, vietos savivaldos ir nevalstybinėse įstaigose bei visuomenėje;
  • vykdyti Klubo įstatuose numatytus ir narių susirinkimo suteiktus įsipareigojimus;
  • užtikrinti tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui.

 

Klubo rekvizitai:

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ
kodas 191878119
Fabijoniškių g. 61-28, 07110 Vilnius
el. p. info@diabite.lt
tel. +370 687 43633
LT33 7300 0100 0244 9585 (Swedbank, AB)
Pirmininkė Eglė Baradinskienė

* Prašymą pildo tėvai, globėjas ar atstovas, kai sergantysis yra nepilnametis, neveiksnus ar ribotai veiksnus. Kai prašymą pildo globėjas ar atstovas, prašome el. paštu labas@diabite.lt atsiųsti globą ar atstovavimą įrodančio dokumento kopiją.