Įstatai

Pateikiame 2021 metais visuotiniame Klubo narių susirinkime priimtus Klubo įstatus: