DIABITĖS komandos kompetencijų stiprinimas

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse, kurį rengė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, administruoja Europos socialinio fondo agentūra, ir 2023 m. liepos 1 d.– 2023 m. gruodžio 31 d. vykdė projektą „DIABITĖS komandos kompetencijų stiprinimas bei žinomumo apie vykdomas veiklas didinimas vykdant organizacijos plėtrą”.

Projekto tikslai:

  • Sustiprinti savanorių komandos kompetencijas ir gebėjimus klubo veikloms vykdyti, padėti aktyviems savanoriams išmokti efektyviai komunikuoti, paskirstyti ir išnaudoti laiką išvengiant perdegimo sindromo.
  • Suteikti žinių klubo konsultantams apie naujausius mokslinius tyrimus ir technologijų pasiekimus 1 tipo cukrinio diabeto gydymo ir valdymo srityje.
  • Atnaujinti klubo tinklalapį ir turinio valdymo sistemą, užtikrinti savalaikę ir kokybišką informacijos sklaidą bei veiklų viešinimą socialiniuose tinkluose.

Pagal projektą 2023 07 01-2023-12-31 įgyvendintos veiklos:

  • 2-jų dienų grupiniai asmeninio efektyvumo mokymai nuolatiniams klubo savanoriams.
  • Strateginio valdymo ir finansinio planavimo konsultacijos klubo vadovui.
  • 4 nuolatiniai klubo savanoriai konsultantai dalyvavo Pasaulinėje lyderystės konferencijoje.
  • 1 klubo savanoris baigė kursus „Skaitmeninė organizacija Microsoft 365 pagrindu“
  • 3 savanoriai apmokyti kurti ir administruoti turinį soc. medijoms ir klubo tinklalapiui.
  • Atnaujintas klubo tinklalapis pateikiant lengvai vartotojui pasiekiamą, šiuolaikišką aktualų turinį. Tinklalapio administratoriams sukurta patogiai valdoma ir lengvai pildoma turinio valdymo sistema, papildyta automatizuotais narystės paraiškų priėmimo bei paramos teikimo moduliais.
  • Klubo teikiamų paslaugų ir veiklų žinomumui didinti buvo periodiškai publikuojami įrašai soc. tinkluose.

Tapti nariu