Visuotinis Klubo narių susirinkimas

2023 m. balandžio 20 d. nesusidarius kvorumui, gegužės 4 d. įvyko pakartotinis nuotolinis kasmetinis visuotinis Klubo narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtintos Klubo metinės ataskaitos, 3 metų laikotarpiui Valdybos pirmininke perrinkta Eglė Baradinskienė, Valdybos nare […]

tęsti skaitymą...

Kasmetinis visuotinis narių susirinkimas

Informacija apie Klubo kasmetinį visuotinį narių susirinkimą. 2021 m. gegužės 1 d. susirinkimas neįvyko, kadangi nesusirinko kvorumas. Todėl 2021 m. gegužės 13 d. buvo organizuotas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, nuotoliniu būdu, per ZOOM platformą. VISUOTINIO […]

tęsti skaitymą...