Velykinis protmūšis

2021m. balandžio 3 d. velykinis „Laikas kartu“ protmūšis nepaliko abejingų! Viena ausimi klausę tėveliai stebėjosi, kaip lengvai gvildena klausimus vaikai, kai jiems patiems būtų nemenkas iššūkis! Sveikiname laimėtojus!Dėkojame Ligitai Pareigienei ir „Laikas kartu” už smagias […]

tęsti skaitymą...