KASMETINIS VISUOTINIS KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS!

Sveiki, Klubo nariai,

Informuojame, kad:

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo DIABITĖ kasmetinis visuotinis narių susirinkimas įvyks:

2021 m. gegužės 1 d., šeštadienį, 11:00 nuotoliniu būdu, per ZOOM platformą.

Zoom nuoroda bus atsiųsta prieš susirinkimą. Susirinkimas bus įrašomas.

KASMETINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Klubo pavadinimo keitimas
  2. Įstatų keitimas
  3. Stojamojo ir kasmetinio mokesčio dydžio ir jų mokėjimo tvarkos sprendimo priėmimas
  4. Metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas
  5. Klubo veiklos programos, biudžeto, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas
  6. Pritarimas Valdybai dėl Klubo filialų steigimo
  7. Susirinkimo dalyvių pasisakymai

Su visa susirinkimui reikalinga medžiaga galėsite susipažinti internete (apie tai informuosime atskiru el. laišku su nuoroda į medžiagą).

Atskiru el. laišku gausite balsavimo formą, kurią susirinkimo metu turėsite užpildyti, pasirašyti ir išsiųsti Klubo Valdybai.

Kaip tai padaryti:

  1. jei turite elektroninį parašą, tuomet balsavimo formą susirinkimo metu užpildykite kompiuteriu, išsaugokite PDF formatu, pasirašykite dokumentą elektroniniu parašu (pvz., GoSign platformoje) ir atsiųskite el. paštu Klubo Valdybai adresu info@diabite.lt;
  2. jei neturite elektroninio parašo, tuomet balsavimo formą atsispausdinkite, susirinkimo metu ranka užpildykite, pasirašykite, spalvotai nuskenuokite (arba kokybiškai nufotografuokite) ir atsiųskite el. paštu Klubo Valdybai adresu info@diabite.lt.

Užpildytą ir pasirašytą balsavimo formą turite išsiųsti nurodytu elektroniniu paštu per tris dienas po susirinkimo.

! Kai susipažinsite su šiuo laišku, prašome atsakyti į jį įrašant „Susipažinau ir supratau“.

Iki susitikimo visuotiniame narių susirinkime!

Pagarbiai
Klubo valdyba

Renginių anonsai

Informaciją apie planuojamus DIABITĖS klubo renginius sekite mūsų Facebook paskyroje ir uždaroje Facebook grupėje.


Praėję renginiai