Projektas „DIABITĖS komandos kompetencijų stiprinimas bei žinomumo apie vykdomas veiklas didinimas vykdant organizacijos plėtrą”

Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse, kurį rengė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, administruoja Europos socialinio fondo agentūra, ir 2023 m. liepos 1 d.– 2023 m. gruodžio 31 d. vykdo projektą „DIABITĖS komandos kompetencijų stiprinimas bei žinomumo apie vykdomas veiklas didinimas vykdant organizacijos plėtrą”.

Projekto tikslai:

 • Sustiprinti savanorių komandos kompetencijas ir gebėjimus klubo veikloms vykdyti, padėti aktyviems savanoriams išmokti efektyviai komunikuoti, paskirstyti ir išnaudoti laiką išvengiant perdegimo sindromo.
 • Suteikti žinių klubo konsultantams apie naujausius mokslinius tyrimus ir technologijų pasiekimus 1 tipo cukrinio diabeto gydymo ir valdymo srityje.
 • Atnaujinti klubo tinklalapį ir turinio valdymo sistemą, užtikrinti savalaikę ir kokybišką informacijos sklaidą bei veiklų viešinimą socialiniuose tinkluose.
 • Pagal projektą bus suorganizuotos veiklos:
  • 2-jų dienų grupiniai asmeninio efektyvumo mokymai nuolatiniams klubo savanoriams.
  • Strateginio valdymo ir finansinio planavimo konsultacijos klubo vadovui.
  • Esant galimybei 2 klubo konsultantai vyks į specializuotą konferenciją.
  • 1 klubo savanoris dalyvaus „MS Excel Power Query”, „Power Pivot” ir „Power BI” mokymuose.
  • 3 savanoriai bus apmokyti kurti ir administruoti turinį soc. medijoms ir klubo tinklalapiui.
  • Atnaujintas klubo tinklalapis pateikiant lengvai vartotojui pasiekiamą, šiuolaikišką aktualų turinį. Tinklalapio administratoriams bus sukurta patogiai valdoma ir lengvai pildoma turinio valdymo sistema, papildyta automatizuotais narystės paraiškų priėmimo bei paramos teikimo moduliais.
  • Klubo teikiamų paslaugų ir veiklų žinomumui didinti bus periodiškai publikuojami įrašai soc. tinkluose.
Posted in Vykdomi.