Visuotinis Klubo narių susirinkimas

2023 m. balandžio 20 d. nesusidarius kvorumui, gegužės 4 d. įvyko pakartotinis nuotolinis kasmetinis visuotinis Klubo narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtintos Klubo metinės ataskaitos, 3 metų laikotarpiui Valdybos pirmininke perrinkta Eglė Baradinskienė, Valdybos nare perrinkta Asta Adomaitytė, aptarti šių metų projektai ir veiklos.

Posted in Praėję renginiai and tagged .