Pakartotinis visuotinis Klubo narių susirinkimas

Dėkojame visiems, prisijungusiems į nuotolinį visuotinį klubo narių susirinkimą💙
Nesusidarius kvorumui, susirinkimas negali būti laikomas įvykusiu. Todėl lauksime visų pakartotiniame visuotiniame kasmetiniame Klubo narių susirinkime prie kompiuterių ar telefonų ekranų gegužės 4 d., ketvirtadienį, 18.30 val.
Prisijungimo į susirinkimą nuoroda Jums išsiųsta elektroniniu paštu.

Pakartotinis susirinkimas priims nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo susirinkime dalyvausiančių narių skaičiaus.

KASMETINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
Susirinkimo eigos apžvalga.
Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsavimo komisijos rinkimai, balsavimo tvarkos pristatymas.
Metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas.
Klubo pirmininko ir valdybos nario rinkimai.
Kiti klausimai.
Iki susitikimo nuotoliniame visuotiniame narių susirinkime!

Posted in Praėję renginiai and tagged .