Kasmetinis visuotinis Klubo narių susirinkimas

Sveiki,
2023 m. balandžio 20 d., ketvirtadienį, 18.30 val. vyks nuotolinis kasmetinis Vaikų ir jaunimo diabeto klubo DIABITĖ visuotinis narių susirinkimas.
KASMETINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo eigos apžvalga.
  2. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsavimo komisijos rinkimai, balsavimo tvarkos pristatymas.
  3. Metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  4. Klubo pirmininko ir valdybos nario rinkimai.
  5. Kiti klausimai.

Prisijungimo į susirinkimą nuorodą gausite el. paštu.
Informuojame, kad susirinkimas bus įrašomas.
Nesant kvorumo bus organizuojamas nuotolinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.
Iki malonaus nuotolinio susitikimo!

Posted in Praėję renginiai and tagged .