Kasmetinis visuotinis narių susirinkimas

Informacija apie Klubo kasmetinį visuotinį narių susirinkimą. 2021 m. gegužės 1 d. susirinkimas neįvyko, kadangi nesusirinko kvorumas. Todėl 2021 m. gegužės 13 d. buvo organizuotas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, nuotoliniu būdu, per ZOOM platformą.

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Klubo pavadinimo keitimas į „Vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ”
  2. Įstatų keitimas
  3. Stojamojo ir kasmetinio mokesčio dydžio ir jų mokėjimo tvarkos sprendimo priėmimas
  4. Metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas
  5. Klubo veiklos programos, biudžeto, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas
  6. Pritarimas Valdybai dėl Klubo filialų steigimo
  7. Susirinkimo dalyvių pasisakymai
  8. Kiti klausimai

Posted in Praėję renginiai and tagged .